Työn tekijät

Työn Tekijät – Suomen Yrittäjät ja sen edeltäjät 1898—2016Työn Tekijät - Suomen Yrittäjät ja sen edeltäjät

Työn Tekijät – Suomen Yrittäjien historiikki on kirja, joka jokaisen yrittäjän kannattaa lukea.

Kirja on kokonaiskuvaus yrittäjäliikkeen historiasta aina 1880-luvun lopusta nykypäivään asti.

Tässä teoksessa, joka on myös Suomen Yrittäjä ry:n 20-vuotishistoriikki, kuvataan sitä, miten nykyiseen järjestöön on vuosikymmenien aikana päädytty.

Mikkilä on valinnut punaiseksi langaksi edunvalvonnan, joka on tietysti yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä. Valitsemaansa linjaa pitkin hän kuljettaa lukijan hienosti läpi vuosikymmenien tähän päivään.

Kirja koostuu neljästä selkeästä osasta:

  • Ensimmäinen osa keskittyy Suomen yrittäjien syntyhistorian taustoihin ja itse perustamisprosessin kuvaukseen.
  • Toinen osa käsittelee yrittäjäliikkeen toisen haaran Pienteollisuuden Keskusliiton toiminnan historiaa, missä keskeiseksi nousee käsiteollisuuden kunniakas menneisyys.
  • Kolmannessa osassa käsitellään Suomen yrittäjäin Keskusliiton toiminnan historiaa. Se luo kuvan 1930-luvulta 90-luvun alkuun.
  • Viimeisessä osassa keskitytään kuvamaan Suomen Yrittäjien 20-vuotisen toiminnan keskeisiin saavutuksiin sekä yrittäjyyden yleisen merkityksen kasvuun suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Kirjoittaja filosofian tohtori  Timo Mikkilä on helsinkiläinen historiatutkija ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita Suomen historiaan liittyviä teoksia. Hän on myös toiminut pitkään politiikan ja talouden toimittajana.