Suurmiesten ylivertaisuutta?

Dunning-Kruger -effect eli suomeksi ylivertaisuusvinouma viittaa kokemattomuuden ja luullun osaamisen väliseen kognitiiviseen dissonanssiin. Se koviten huutaa, joka vähiten tietää. Ja kun tieto jollakin alalla lisääntyy, alkaa ihminen hahmottaa myös kaikkea sitä, mitä ei aiheesta tiedä. On niitä, jotka 1. eivät tiedä, mitä eivät tiedä 2. eivät tiedä, mitä tietävät 3. tietävät, mitä eivät tiedä ja 4. niitä, jotka tietävät mitä tietävät. Ylivertaisuusvinouma on ollut myös suurmiesten ongelma. Esimerkiksi Juho Niukkanen oli pätevä hoitamaan maanpuolustusasioita. Hänellä oli kuitenkin väärä olettamus, että pätevyys siirtyisi myös muille aloille. Hän yritti päteä monella alalla, joista hänellä ei ollut syvempää tietämystä/tuntemusta. Samaa ajattelua voi ajankohtaisesti soveltaa myös Donald Trumpiin.